Böcker

Det har blivit 5 barnböcker och 18 böcker med kommentarer och uttryck som är en blandning av mina egna tolkningar av händelser och underbara kommentarer som människor omkring mig kläckt ur sig. Jag använder min tid att lyssna och anteckna.

Det gäller att se det roliga i livet. Leva här och nu, vi har ingen garanti för morgondagen.

  • Jag håller på med en ny bok som ska heta Lilla Trädgårdsboken  . En trädgård kan se ut hur som helst. Det gör min.